Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.
SESEVA.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.SESEVA.pl, prowadzony przez SESEVA.pl Sebastian Nowik (pełne dane zakładka "Informacje o firmie").

§1. SESEVA.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie w lokalu przy ul.Pomorska 58A w Szczecinie Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie, poprzez serwis aukcyjny www.allegro.pl, drogą e-mail lub osobiście.


§2.Klienci mają możliwość korzystania z SESEVA.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w SESEVA.pl (dalej: „Konto”) . Wszelkie „Formularze” o których mowa w niniejszym regulaminie są dostępne do pobrania w zakładce „Dokumenty” na www.seseva.pl . Świadczenie usług w ramach Konta na SESEVA.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z SESEVA.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza likwidacji konta w naszym serwisie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których SESEVA.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

§3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w SESEVA.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a SESEVA.pl , której przedmiotem są usługi świadczone przez SESEVA.pl , na warunkach określonych w Regulaminie.

§4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w SESEVA.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z SESEVA.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątkiem są towary wyraźnie oznaczone jako powystawowe, używane lub sprzedawane na zasadzie „outlet”.

§6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych SESEVA.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT dostarczana jest drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

§7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w biurze handlowym firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w SESEVA.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy. (nie dotyczy towarów z wysyłką gratis)

§8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a SESEVA.pl dotycząca zakupu danego produktu w SESEVA.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w SESEVA.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

§9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnychproduktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach SESEVA.pl, SESEVA.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

§10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w SESEVA.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

– Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach SESEVA.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
– Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SESEVA.pl , zamówienie jest przekazywane do realizacji.
– Pobraniem – zapłata jest przekazywana kurierowi / listonoszowi dostarczającemu zamówiony towar w momencie doręczenia.

§11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w SESEVA.pl, SESEVA.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

§12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 35 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości odebrania osobistego zamówionego produktu SESEVA.pl informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

§13. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

§14. SESEVA.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

§15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie Reklamacyjne.

§16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SESEVA.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SESEVA.pl albo nie wymieniono produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto.

§17. SESEVA.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SESEVA.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SESEVA.pl W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

§18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

§19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych SESEVA.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

§20. Podane przez Klientów dane osobowe SESEVA.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§21. SESEVA.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SESEVA.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SESEVA.pl , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SESEVA.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

§22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

§23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SESEVA.pl sp. z o.o. w ramach SESEVA.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim właściwym dla m.Szczecin.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl